Products

Fried Powder Mix

Fried Powder Mix

VNBột Chiên Tôm
Flour for Pancake

Flour for Pancake

VNBột bánh Xèo
Corn Starch

Corn Starch

VNBột bắp
Radish Cake Flour

Radish Cake Flour

VNBột bánh củ cải
Chinese Doughnuts Mix Powder

Chinese Doughnuts Mix Powder

VNBột bánh quẩy
Rice Spaghetti

Rice Spaghetti

VNBột bánh canh
Banh Lot Flour

Banh Lot Flour

VNBột bánh Lọt
Hagou Flour

Hagou Flour

VNBột há cảo
Glutinous Rice Flour

Glutinous Rice Flour

VNBột Nếp
Flour For Wet Rice Paper

Flour For Wet Rice Paper

VNBộ bánh ướt
Flour For The Small Pancakes

Flour For The Small Pancakes

VNBột bánh khọt
Bun Mang Vit Soup Seasoning

Bun Mang Vit Soup Seasoning

VNVị Bún Măng Vịt
Vegetarian Bun Bo Hue Soup Seasoning

Vegetarian Bun Bo Hue Soup Seasoning

VNVi Bún Bò Huế Chay
Hu Tieu Nam Vang Soup Seasoning

Hu Tieu Nam Vang Soup Seasoning

VNVị Hủ Tiếu Nam Vang
Rice starch

Rice Starch

VNBột Gạo
Pho Soup Seasoning

Pho Soup Seasoning

VNVị Phở
Bun Bo Hue Soup Seasoning

Bun Bo Hue Soup Seasoning

VNVị Bún Bò Huế
Kho Tieu Seasoning

Kho Tieu Seasoning

VNVị Kho Tiêu
Ga Xao Sa Ot Seasoning

Ga Xao Sa Ot Seasoning

VNVị Gà Xào Sả Ớt