Powder

Bread Crumb

Bread Crumb

VNBột Chiên Xù
Tapioca Starch

Tapioca Starch

VNBột năng
Steamed Cake Flour

Steamed Cake Flour

VNBột bánh bông lan
Mixed Flour for Steamed Layer Cake

Mixed Flour for Steamed Layer Cake

VNBột bánh da lợn
Dumplings Flour

Dumplings Flour

VNBột bánh bao
Mixed Flour For Cake

Mixed Flour For Cake

VNBột bánh bèo
Crisp Fried Powder Mix

Crisp Fried Powder Mix

VNBột chiên giòn
Fried Powder Mix

Fried Powder Mix

VNBột Chiên Tôm
Flour for Pancake

Flour for Pancake

VNBột bánh Xèo
Corn Starch

Corn Starch

VNBột bắp
Radish Cake Flour

Radish Cake Flour

VNBột bánh củ cải
Chinese Doughnuts Mix Powder

Chinese Doughnuts Mix Powder

VNBột bánh quẩy
Rice Spaghetti

Rice Spaghetti

VNBột bánh canh
Banh Lot Flour

Banh Lot Flour

VNBột bánh Lọt
Hagou Flour

Hagou Flour

VNBột há cảo
Glutinous Rice Flour

Glutinous Rice Flour

VNBột Nếp
Flour For Wet Rice Paper

Flour For Wet Rice Paper

VNBộ bánh ướt
Flour For The Small Pancakes

Flour For The Small Pancakes

VNBột bánh khọt