Tag: Sesame

white sesame candy

White Sesame Candy

VNKẹo mè trắng
CN白芝麻糖
Black Sesame

Black Sesame

VNMè Đen
CN黑芝麻
black sesame rice paper

Black Sesame Rice Paper

VNBánh tráng mè đen